alınmaq

alınmaq
1.
«Almaq»dan məch. Əmr alındı ki, hamı yola hazır olsun. Kitabxana üçün çoxlu kitab alınmışdır. Yeni məlumat alınmışdır. Mövzu xalq əfsanələrindən alınmışdır. Düşməndən çoxlu əsir alınmışdır. Daş kömürdən maye yanacaq alınır. Neftdən benzin alınır. Tədqiqatdan maraqlı nəticələr alınmışdır. – Nə üçün susdu natiqlər; Alındı həbsə sadiqlər? M. Ə. S..
2.
f. məh. Söylənilən bir sözü öz hesabına götürüb tez pərt olmaq, incimək, sınmaq, mütəəssir olmaq. Alı kişi əhvalatı oğlanlarına xəbər verdi. Bu xəbərdən Nəbinin qardaşları çox alındı. «Qaçaq Nəbi». Mahmudov xeyli inciyib alındı. S. R.. Əlyarovun zəhmli səsindən zərrə qədər də alınmayan traktorçu saymazyana cavab verdi. M. Hüs..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • yazılmaq — məch. 1. Kağız və ya başqa material üzərində qrafik işarələr (hərflər, rəqəmlər və s.) cızılmaq. Bayram bir vərəq kağızda səliqə ilə yazılmış tələbnaməni Rəhim bəyə uzatdı. M. Hüs.. 2. Bir şeyin yazılı mətni hazırlanmaq. Bu elan Sədrəddin bəyin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dövrələnmək — 1. məch. Dövrəyə alınmaq, əhatə edilmək, araya alınmaq. 2. t siz. Halqalanmaq, halqa kimi görünmək, genəlmək. Onun duru gözləri dövrələnib genişləndi. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • eşidilmək — məch. 1. Qulaq vasitəsilə qavranılmaq, qulaqla duyulmaq, qulağa çatmaq (səs haqqında). Yuxarıda qat qarışıq bir səs eşidildi. A. Ş.. Göydə ulduz ulduzu çağırırdı. . Yaxından dənizin uğultusu eşidilirdi. M. Hüs.. Birdən lap qulağının dibində… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • götürülmək — 1. məch. 1. Ələ alınaraq qaldırılmaq. Çamadan götürüldü. // Dəfn etmək üçün qaldırılmaq (cənazə haqqında). Cənazə saat 5 də götürüldü. 2. Özü ilə bərabər, yanınca aparılmaq. Uşaq kəndə götürüldü. 3. Qəbul olunmaq, daxil edilmək. Dəstəyə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • halqalanmaq — məch. 1. Quşun ayağına və ya balığın quyruğuna halqa keçirilmək. Halqalanmış (f. sif.) quş başqa bir yerdə öldürüldükdə quşun ayağında olan halqa göstərilən ünvan üzrə lazımi yerinə göndərilir, . . quşun vurulduğu yer və tarix xəbər verilir.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qomarlanmaq — məch. məh. Dövrələnmək, dövrəyə alınmaq, mühasirəyə alınmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qucaqlanmaq — məch. 1. Qollar arasına alınmaq, ağuşa alınmaq. 2. məc. Əhatə olunmaq, dövrələnmək. Bu yer qalın, sıx meşəlik, çılpaq qayalıq uçurumlu dərələrlə qucaqlanmışdı. A. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əhatələnmək — məch. Əhatə olunmaq, əhatə edilmək, əhatəyə alınmaq, dövrəyə alınmaq, dörd tərəfi tutulmaq. Meyvə bağları ilə əhatələnmiş güllü bağçalı böyük həyətimizdə bizdən başqa iki əmioğlumun da ailəsi yaşayırdı. S. S. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • alınma — 1. «Alınmaq»dan f. is. 2. is. Satın alınmış şey. 3. sif. Başqa dillərdən alınmış. Dilin lüğət tərkibindəki alınma sözlər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aşılanmaq — məch. 1. Bir xəstəliyin qarşısı alınmaq və ya başlanmış xəstəliyin sağaldılması üçün bədənə aşı vurulmaq, aşı maddəsi yeridilmək. Məktəbdə bütün uşaqlar çiçəyə qarşı aşılandılar. Mal qara aşılandı. Qoyunlar aşılandıqdan sonra yaylağa sürüldü. 2.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”